Cíle a poslání

Hlavní cíle a poslání asociace:

  1. Sdružování právnických a fyzických osob z oboru výroby a uvádění na trh (prodej vč. dovozu) plochých válcovaných profilů, tj. trapézových a vlnitých profilů, ale i ohýbaných či lisovaných profilů v ČR (dále jen „předmětných produktů“).
  2. Spolupráce s obdobnými zahraničními a tuzemskými odbornými sdruženími stejného zaměření.
  3. Prosazování oprávněných zájmů členů spolku při jednání s institucemi a specialisty, jejichž předmět činnosti se přímo dotýká správného použití předmětných produktů zejména, ale nejen, ve stavebnictví, např. projektanty, architekty, požárními specialisty apod.
  4. Napomáhání a prosazování bezpečného navrhování staveb s použitím předmětných produktů.
  5. Napomáhání k bezpečnému a technicky správnému používání (montáž, skladování, údržba aj) předmětných produktů ve stavebnictví, ale případně i v dalších oborech průmyslu, ve shodě se správnou praxí, relevantními normami, technickými vlastnostmi předmětných produktů a zásadami ochrany životního prostředí.
  6. Zabezpečení souladu používání předmětných produktů s jinými stavebními systémy a profesemi.